• Image 01
  • Image 01
  • Image 01

De Zorgcoach

De naam zegt het al, de zorgcoach is betrokken bij uw behandeling en herstel. Samen met vele zorgverleners en organisaties die betrokken zijn bij de zorg wordt er gekeken naar het totaal plaatje. Met elkaar worden afspraken gemaakt over de te verlenen zorg, behandeling en begeleiding. Om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen wordt in overleg een zorgplan opgesteld. Dit zorgplan is voor iedere zorgverlener een belangrijk aanknopingspunt, om eventuele problemen op een positieve wijze te veranderen. Daarnaast is de zorgcoach telefonisch te bereiken bij calamiteiten. Voor veel cliënten is dit net het steuntje in de rug, om verder te kunnen.

Wij leveren: 

  • Schoonmaakteam / Opruimteam
  • Ordenen financiële administratie in samenwerking met de kredietbank.
  • Boodschappenhulp
  • Ziekenhuisvervoer met begeleiding
  • Medicatie uitreiking aan huis in medicatie boxen
  • Ondersteunende en activerende begeleiding
  • Dagbesteding naar wens en niveau

Zorgrondomjou is een particuliere zorgorganisatie dat zich richt op het bieden van zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen met een zorgvraag in de breedste zin van het woord. Hierbij kunt u denken aan:

Psycho-sociale ondersteuning

Voelt u zich eenzaam? Heeft u moeite met het aangaan of onderhouden van sociale contacten? vindt u het moeilijk om met andere mensen te communiceren of zou u willen leren beter voor uzelf op te komen?

Herkent u een dergelijke situatie en wilt u hier verandering in brengen, dan kan zorgrondomjou u hierbij ondersteuning bieden.

Wanneer alleen wonen (even) niet meer gaat, is het prettig dat u met onze hulp zelfstandig kunt blijven wonen.